سانیا
نگارش در تاريخ پنج شنبه 3 اسفند 1391برچسب:, توسط saniya

پنج وارونه چه معنا دارد؟

خواهر کوچکم این را پرسید

من به او خندیدم

کمی آزرده و حیرت زده گفت

روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت: دیروز خودم دیدم مهران پسر همسایه پنج وارونه به مینا می