سانیا
نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:, توسط saniya

)یک ... دو ...سه ...چهار ) شمردم با شک

آهسته به دنبال تو گشتم با شک

حالا که بزرگتر شدم فهمیدم

تمرین جداییست قایم باشک

 

نگارش در تاريخ پنج شنبه 18 آبان 1391برچسب:,