سانیا
نگارش در تاريخ پنج شنبه 10 اسفند 1391برچسب:, توسط saniya

می خندم تا خندیدن یادم نرود!!

 

خدا را چه دیدی؟ ! شاید روزی واقعا خندیدم!!

نگارش در تاريخ پنج شنبه 10 اسفند 1391برچسب:, توسط saniya

اجازه خدا !!!  /o

                 ()/

                LI

ما تو رو خیلی دوست داریم !!!

نگارش در تاريخ پنج شنبه 10 اسفند 1391برچسب:,